Škola i obuka za regresoterapeuta


ŠKOLA REGRESOTERAPIJE – SPIRITUALNI SAVETNIK I REGRESOTERAPEUT

Regresoterapija i regresivni čeneling je terapijska metoda poniranja i traženja uzroka fizičkih, psihičkih, duševnih i duhovnih blokada i bolesti. O metodama regresoterapije pogledajte na stranici Tekstovi.
Škola se sastoji iz dva seminara:

1.     Spiritualna komunikacija – regressive channeling – koja predstavlja obuku za     Spiritualnog savetnika
2.     Regresoterapija -  nastavak edukacije za profesionalnog regesoterapeuta

Program seminara Spiritualna komunikacija

Seminar regresoterapije Spiritualna komunikacija je u sklopu Medjunarodne škole za eneroterapeute  Scalar Waves tm, registrovane u Zavodu za patente EU 2014 godine.
Metoda regresoterapije u okviru seminara Spritualna komunikacija spada u energetsku nehipnotičku regresiju.

Trajanje:  5 dana odnosno 2 vikenda, u trajanju od 12 do 18h + 1 dan uz seminarski rad

Spiritualni savetnik je obučen za regresivno kanalisanje koje klijentima može pomoći u rešavanju problema u sledećim oblastima:

1.       traumatskih iskustava u prednatalnom periodu, karmičkih impresija/opterećenja             iz prošlih života
2.       blokade iz porodičnog polja: kletve, uroci i prokletstva i nerodjena deca
3.       raskidanje  povezanosti sa nižim astralom i negativnim magijskim uticajima
4.       rasvetljavanje negativnih karmičkih  odnosa
5.       povezivanje sa andjelima čuvarima i vodičima
6.       kanalisanje poruka iz viših sfera 
7.       energetski talismani i zaštite

Program seminara:

I DAN – Seminar I nivoa škole Scalar waves: Samoisceljenje i lični razvoj
·        inicijacija u isceljujuće energije Skalarni talasi
·        tehnike ličnog razvoja – samoisceljenja
·        tehnike energizacije resursa
*   tehnike zaštite
·        čišćenje aure, prostora i ostalih resursa
DAN II – Seminar Spiritualna komunikacija i regresivni čeneling
·        upoznavanje sa konceptom povezanosti informacija i enegije kao i povezanosti informacija i tela –  Uvod u psihosomatiku i psihoenergetiku
·        stupanje u kontakt sa figurama: vodiča, andjela čuvara, višeg Ja i arhandjela
DAN III
·        Istorijat regresoterapija i regresivnog čenelinga
·        šta sve regresoterapija obuhvata -  4 osnovna tipa / sloja aure
·        tipovi regesivnog čenelinga
·        proces energetskog čenelinga – praktičan rad
·        procesi rada: direct & distante healing
DAN IV
·        praktični rad
DAN V
·        nedoumice, pitanja i odgovori
·        etika regresoterapeuta
·        odnos klijent – spiritualni savetnik
·        supervizija
·        predavanje seminarskog rada
Rad je u manjim grupama.
Svaki polaznik dobija autorizovane skripte i sertifikat, kao i zvanje Spiritualnog savetnika skalarnim talasima.
Nakon završenog seminara Spiritualne komunikacije, Spiritualni savetnik može pohadjati dalju edukaciju – za profesionalnog Energoterapeuta Skalarnim talasima i/ili za Regresoterapeuta.

SEMINAR REGRESOTERAPIJE

trajanje: 10 meseci
dinamika rada: 1 vikend mesečno
upis na seminar:  septembar
Opšti program – oblasti:
Uvod u opštu teoriju ličnosti
Osnovni psihološki mehanizmi
Jungova teorija snova i strukture ličnosti
Koncept morfo-genetskog polja
Frojdova teorija asocijativnih nizova i savremene škole
Astralni i duhovni aspekt čoveka
Arhetipi, arhetipske radnje i mitologija
Simboli i simbolički sistemi
Psihoenergetska dijagnostika i psihosomatika
Meditativne, kreativne i tehnike ličnog razvoja

Predavači će naknadno biti objavljeni.

Regressive Channeling - energetska metoda regresoterapije

Jedna od škola ili metoda regresoterapije je regresivni čeneling. Sam pojam kanalisanje (channeling) znači da osoba stupa u kontakt sa nekim poljem ili "entitetom" kroz odredjeni oblik komunikacije (paćeno obrednim radnjama) sa istima u cilju dobijanja odredjenih informacija. Ova tehnika je veoma stara, što možemo videti npr u proročištima antičke Grčke, Delfima, gde prorčica priziva odredjena Božanstva, stupa u komunikaciju sa njima, i pitaču prenosi poruke odredjenih Bogova. Ovakve konsultacije u prorčištima su bile uobičajene, posebno pre odlaska vojskovodja u ratove, i u sličnim važnim socijalnim dešavanjima.
Danas, ima mnogo čenelera koji smatraju da govore sa višim bićima, i prenose njihove poruke – publici, kroz knjige, predavanja i td. Najčešći su kontakti sa bićima iz udaljenih planetarnih sistema (npr sa Plejada) ili pak sa Andjelima (o prirodi andjela pogledati tekst Andjeli kao vibracije svesti).
Metoda energetskog Regressive Channeling-a – sve to nije.

Regressive Channeling je pre svega energetska isceljujuća metoda, pomoću koje Savetnik terapeut otkriva dublje uzroke energetskih blokada (psihičkih, fizičkih i duhovnih bolesti) kod klijenta, u cilju osvešćivanja i otklanjanja istih. U ovoj regresivnoj metodi Savtnik terapeut ulazi u kontakt sa samim klijentom, a iz njegove aure savetnik čita informacije, koje su uskladištene u njegovom bio-polju. U ovom terapijskom procesu osvešćivanja i iščitavanja koristimo snagu/ kvalitet Skalarnih Talasa koje su blagorodne za ovaj postupak.

Regresivni čeneling kao energetska metoda počiva na sledećim postulatima:
(1) Sposobnost ljudske svesti je velika i neistražena oblast a sama priroda ljudske svesti je takva da ona nije uslovljena vremenom i prostorom, i kao takva može doći u kontakt sa informacijama i z prošlosti i budućnosti; sve tzv parapsihološke sposobnosti nisu "para" (lažne) već samo nerazvijene kod savremenog čoveka
(2) Savremeni čovek nema dovoljno psihičke i duhovne energije, te je njegova svest niske vibracije, a u skladu sa tim i njegove sposobnosti limitirane. Kosmičke energije poput Skalarnih talasa nam omogućavaju da  napajamo psihičku energiju, razvijamo duhovnu, a nivo svesti podignemo na viši frekvencijski nivo.
(3) Skalarni talasi su kosmičke struje, koje korespondiraju sa trećim okom čoveka, same po sebi su izuzetno fleksibilne (adaptibilne situacijama) pa je transfer informacija moguć uz energetsko usaglašavanje – zakon rezoniranja.

Dakle, uz pomoć skalarnih talasa savetnik i klijent rezoniraju zajedno, a išćitavanje informacija iz polja aure je direktan, bez potrebe za ikakvim posrednikom-entitetom. Ovakva vrsta čenelinga je direktna.
Regressive Channeling skalarnim talasima je metoda ravijena na iskustvima i merenjima stanja svesti AI sistemom i PIP kamerom, detaljnim praćenjem vrednosti kanalisanih informacija.

Informacije dobijene ovom metodom su objektivne i postojeće bez obzira na poznatost ili ne samom klijentu. Informacije ovom metodom možemo dobiti iz raznih oblasti ljudskog iskustva, iz ona područja prema kojima je regresija usmerena ka oslobadjanju od:

a)     karmičke impresije (specifični otisci u auri) – informacije o impresijama i opterećenjima iz prošlog života, izmedju dva života, i u okviru prednatalnog perioda
b)    darmičke impresije – vezane su za informacije koje blokiraju slobodan protok porodične energije predaka (tu spadaju kletve, prokletsva, porodične tajne).
c)     astralne (negativne) impresije – veze sa nižim astralom usled (crno)magijskih radnji ili pak odredjenih traumatskih iskustava.

Regresivni čeneling skalarnim talasima je izuzetan metod, veoma precizan, efikasan, spoznajan i isceljujuć. Regresivnim čenelingom osveščujemo blokade, dok ih energetskim putem otklanjamo, uklanjamo, otiske iz auričnog polja na svim nivoima.
Regresivni čeneling je osnovna metoda semnara III medjunarodne škole Skalarni Talasi Tm pod nazivom: Spiritualna komunikacija & Regressive Channeling, a uslovima upisa na ovaj seminar kao i programu možete se informisati na ovoj stranici ovde – Škola i obuka za regresoterapeuta


Нема коментара:

Постави коментар